Elektricka instalacia NN2

Elektrická inštalácia NN

Neoddeliteľnou súčasťou každého objektu, už pri jeho vzniku, je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia každej stavby pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia, bleskozvodovej sústavy.

Vyhotovenie elektroinštalácie má veľmi dôležitý vplyv na celkový pohľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a jeho bezpečnosť.

Pri projektovaní a navrhovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s technológmi, kde ich technológia priamo nadväzuje na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a podružných rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ich budúce rozšírenia. Neváhajte nás kontaktovať radi Vám pomôžeme.