wood layout img 2

Revízne správy

Ponúkame odborné prehliadky a revízie pre :

– Budovy : kancelárske priestory, obytné domy/byty, predajne a priemyselné priestory
– NN prípojky, Bleskozvodové sústavy a rôzne prístroje

Revízna správa je odborná prehliadka, prípadne odborná skúška, ktorou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie a pod. na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek. Neváhajte nás kontaktovať radi Vám pomôžeme.