Pripojky NN

Prípojky NN

Pokiaľ má byť objekt plnohodnotne využiteľný, potrebuje napojenie na verejnú energetickú sieť pomocou prípojky NN, ktorá umožňuje čerpanie elektrickej energie z verejného zdroja. Prípojka pre rodinný dom začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí prípojkovou skriňou. Tam to však zďaleka nekončí, práve naopak. Na prípojku NN nadväzujú všetky silno a slaboprúdové rozvody smerujúce do domu.

Realizácia prípojky NN si rovnako ako iné elektroinštalácie vyžaduje úvodný odborný projekt, splnenie kritérií vyžadovaných príslušnými normami, ako aj záverečnú revíziu prevedenú revíznym technikom. Nakoľko ide o čerpanie energie z verejného zdroja, elektrická prípojka musí byť verejne prístupná – väčšinou umiestnená vo fasáde objektu či plota, a tak kedykoľvek od kontrolovateľná. Neváhajte nás kontaktovať radi Vám pomôžeme.